صفحه اصلی > اخبار > سوالات متداول

لطفاً خطوط تولید/نام و مقدار تجهیزات را برای هر مرحله فرآیند فهرست کنید، و میزان استفاده فعلی از تجهیزات شما (خروجی فعلی/ ظرفیت کل) چقدر است؟

2022-03-19

س: لطفاً خطوط تولید/نام و مقدار تجهیزات را برای هر مرحله فرآیند فهرست کنید، و میزان استفاده فعلی از تجهیزات شما (خروجی فعلی/ ظرفیت کل) چقدر است؟


A: مدولاسیون: 15 واحد، سرکوب: 57 مجموعه تجهیزات، پر کردن: 12 مجموعه تجهیزات، میزان استفاده از تجهیزات: 60%.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept